کلیه خدمات اولیه این سایت برای کارجویان و کار فرمایان رایگان می باشد

خدمات رایگان شامل موارد زیر است :
انتشار رزومه و نیاز به نیرو متخصص در سایت (برای کارجویان و کارفرمایان )
اشتراک گذاری در اینستاگرام کاریابی (برای کارجویان و کارفرمایان )
اشتراک گذاری در کانالهای واتس آپ و تلگرام سایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران (فقط برای کارجویان)

خدمات غیر رایگان :
اشتراک گذاری در کانالهای واتس آپ و تلگرام سایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران (فقط برای کارفرمایان)
10.000.000 ریال
اشتراک گذاری در اینستاگرام سایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران (فقط برای کارفرمایان)
ارسال پیامک برای کارجویان مرتبط با درخواست شغلی (فقط برای کارفرمایان)
10.000.000 ریال
بنر صفحه اول سایت کاریابی :
ماهیانه : 10.000.000 ریال